โฮมสเตย์บ้านป่าไร่เหนือ สัมผัสวิถีชาวบ้านมองวิวได้360 องศารอบๆก็เต็มไปด้วยธรรมชาติต้นไม้นาๆและมีลำธารข้างโฮมเสย์ไว้พักผ่อนหย่อนใจ อีกทั้งยังมีอาหารท้องถิ่นประจำหมู่บ้านให้นักท่องเที่ยวได้รับประทานกัน

ที่อยู่ : 100/1 หมู่.3 ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก

พิกัด : https://goo.gl/maps/pAEanfitPHDHvDss8

ราคาที่พัก : 500/คน