บ้านป่าไร่เหนือ

หมู่บ้านท่องเที่ยวป่าไร่เหนือ 100/1 หมู่ หมู่ที่ 3 บ้านป่าไร่เหนือ ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
ประวัติบ้านป่าไร่เหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เป็นหมู่บ้านการท่องเที่ยว ที่มีวิถีชุมชนของชนเผ่าปะกากะญอ ที่มีความสงบ เรียบง่าย เป็นหมู่บ้านที่อนุรักษ์วัฒนาธรรและวิถีชีวิตดั้งเดิม