ทิวไผ่งาม  ให้อารม์ณเหมือนอยู่ป่าไผ่ซากาโนะที่ญี่ปุ่นเลยค่ะอีกทั้งเป็นแลนด์มาร์คของชุมชนบ้านป่าไร่เหนือที่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวต้องแวะชมแวะถ่ายรูปเอาลงโซเซียลเก๋ๆ

ที่อยู่ : ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

พิกัด : https://goo.gl/maps/mYwTYDMdS4WLXqMz5